అక్కడ బతుకు నిత్య నరకంఒక వైపు ఇజ్రాయెల్ దళాలు, మరోవైపు గాజాలోని మిలిటెంట్లు పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటుండడంతో అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బతుకుతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *