అక్షయ్-మోదీ ఇంటర్వ్యూ: మోదీ భాయ్‌కి పోటాపోటీగా స్వీట్లు పంపించే మహిళా నేతలు ఎవరో తెలుసా“రైలులో పై బెర్తులో పడుకున్న ప్రయాణికుడు ఏ స్టేషన్ వచ్చింది అన్నాడు. పావలా ఇస్తే చెబుతానన్నాడు ఒకాయన. దాంతో పై బెర్తులో ఉన్నాయన.. అర్థమైందిలే అహ్మదాబాద్ వచ్చింది అన్నాడు”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *