అదృశ్యమైన JNU విద్యార్థి ఐసిస్‌లో చేరాడా.. నిజమెంటి!జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీకి చెందిన విద్యార్థి ఐస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్రసంస్థలో చేరాడని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఓ ఫొటోను షేర్ చేసి నజీబ్ గుర్తున్నాడా అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీకి చెందిన విద్యార్థి ఐస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్రసంస్థలో చేరాడని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఓ ఫొటోను షేర్ చేసి నజీబ్ గుర్తున్నాడా అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *