అధిక ఉష్ణోగ్రత: నిజామాబాద్ రికార్డును అధిగమించిన ఆదిలాబాద్తెలంగాణలో భానుడు ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో జనం అల్లాడిపోతున్నారు.తెలంగాణలో భానుడు ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో జనం అల్లాడిపోతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *