అనిల్‌ అంబానీని ఆదుకున్న ముఖేశ్ అంబానీ‘ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో నా వెన్నంటి నిలిచి.. ఆదుకున్న గౌరవనీయులైన అన్న ముఖేశ్, ఆయన భార్య నీతాలకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఈ చర్య ద్వారా వారు కుటుంబ విలువలు, బంధాల ప్రాధాన్యాన్ని రుజువు చేశారు’’ – అనిల్

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *