అనుకూల వాతావరణం.. సకాలంలో నైరుతి ఆగమనం!భారతదేశంలో అధికభాగం నైరుతి రుతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో వర్షాలు కురిసి, పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.భారతదేశంలో అధికభాగం నైరుతి రుతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో వర్షాలు కురిసి, పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *