అన్నయ్యపై అసూయ ఉంది: సంగీత దర్శకుడు కళ్యాణి మాలిక్‘లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్’ సినిమా ఘనవిజయం సాధించిన నేపథ్యంలో ఆ చిత్ర సంగీత దర్శకుడు కళ్యాణి మాలిక్, గేయ రచయిత సిరా శ్రీతో ‘సమయం’ ముచ్చటించింది. కళ్యాణి మాలిక్ తన అన్నయ్య ఎం.ఎం.కీరవాణి గురించి పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
‘లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్’ సినిమా ఘనవిజయం సాధించిన నేపథ్యంలో ఆ చిత్ర సంగీత దర్శకుడు కళ్యాణి మాలిక్, గేయ రచయిత సిరా శ్రీతో ‘సమయం’ ముచ్చటించింది. కళ్యాణి మాలిక్ తన అన్నయ్య ఎం.ఎం.కీరవాణి గురించి పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *