అప్పుడు ‘రాజకుమారుడు’.. ఇప్పుడు ‘మహర్షి’.. నేను వెరీ లక్కీ: శంకర్ మహదేవన్ఇప్పటికే విడుదలైన ‘మహర్షి’ టీజర్, పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమాలోని మూడు పాటలను విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు నాలుగో పాట కూడా వచ్చేస్తోంది.ఇప్పటికే విడుదలైన ‘మహర్షి’ టీజర్, పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమాలోని మూడు పాటలను విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు నాలుగో పాట కూడా వచ్చేస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *