అబూదాబిలో 13.5 ఎకరాల్లో హిందూ మందిర నిర్మాణం… దాని విశేషాలివేయూఏఈలో అతిపెద్ద హిందూ ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం ఇదే అవుతుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఈ ఆలయం ద్వారా భారత్, యూఏఈల మధ్య సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయని అంటున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *