అభినందన్ బదిలీ.. ఐఏఎఫ్ కీలక నిర్ణయం, కారణమిదే!పాక్ చెర నుంచి సురక్షితంగా భారత్ చేరిన అభినందన్ వర్ధమాన్‌ను ఐఏఎఫ్ బదిలీ చేసింది. శ్రీనగర్ ఎయిర్ బేస్ నుంచి ఆయన్ను మరో చోటుకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసింది.పాక్ చెర నుంచి సురక్షితంగా భారత్ చేరిన అభినందన్ వర్ధమాన్‌ను ఐఏఎఫ్ బదిలీ చేసింది. శ్రీనగర్ ఎయిర్ బేస్ నుంచి ఆయన్ను మరో చోటుకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *