అభినందన్ వర్ధమాన్ రీఎంట్రీ.. ఐఏఎఫ్ సహచరుల హర్షంవింగ్ కమాండర్ అభినందన్ వర్ధమాన్ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత తన సహచరులను కలుసుకున్నారు. జమ్ము కశ్మీర్‌లో ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ ఉద్యోగులు తమ సహచరుడికి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.వింగ్ కమాండర్ అభినందన్ వర్ధమాన్ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత తన సహచరులను కలుసుకున్నారు. జమ్ము కశ్మీర్‌లో ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ ఉద్యోగులు తమ సహచరుడికి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *