అమలాపాల్ ‘మామిడిపళ్లు’ పోస్ట్‌.. ఆమె టీ షర్ట్‌పై వల్గర్ కామెంట్స్‌‘ఈరోజు నేను హ్యపీ మ్యాంగోని’.. అంటూ ఎల్లో కలర్ టైట్ టీషర్ట్‌తో హాట్ పిక్‌ని వదిలింది అమలాపాల్. ఆమె మ్యాంగో ట్వీట్‌‌లో ద్వందార్ధాలను వెతికి మరీ చుక్కలు చూపిస్తున్నారు నెటిజన్లు. ‘ఈరోజు నేను హ్యపీ మ్యాంగోని’.. అంటూ ఎల్లో కలర్ టైట్ టీషర్ట్‌తో హాట్ పిక్‌ని వదిలింది అమలాపాల్. ఆమె మ్యాంగో ట్వీట్‌‌లో ద్వందార్ధాలను వెతికి మరీ చుక్కలు చూపిస్తున్నారు నెటిజన్లు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *