అమిత్ షాకు ఆర్ఎస్ఎస్ లేఖ నిజమేనా‘మాలేగావ్ పేలుళ్ల కేసులో సాధ్వి ప్రగ్యా ఠాకూర్ ముద్దాయిగా ఉన్నారు. మాలేగావ్‌లో జరిగిన ఈ పేలుళ్లలో 37మంది చనిపోగా, 125మంది గాయపడ్డారు. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఆమె అభ్యర్థిత్వాన్ని రద్దు చయడం వివేకం’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *