అమిత్ ‘షా’క్.. బీజేపీ టోపీ పెట్టుకోని మనవరాలుబీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా గాంధీనగర్‌ లోక్ సభ స్థానానికి నామినేషన్ వేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో షా మనవరాలు.. ఆయనకు షాకిచ్చింది.బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా గాంధీనగర్‌ లోక్ సభ స్థానానికి నామినేషన్ వేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో షా మనవరాలు.. ఆయనకు షాకిచ్చింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *