అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో ‘ఖలేజా’.. మహేష్‌బాబు ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం!ఇప్పటి వరకు కొత్త సినిమాలపైనే కన్నేసిన అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో.. ప్రస్తుతం పాత సినిమాల డిజిటల్ హక్కులను కూడా కొనుగోలు చేస్తోంది. ఆ సినిమాలను తమ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తెస్తోంది.ఇప్పటి వరకు కొత్త సినిమాలపైనే కన్నేసిన అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో.. ప్రస్తుతం పాత సినిమాల డిజిటల్ హక్కులను కూడా కొనుగోలు చేస్తోంది. ఆ సినిమాలను తమ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తెస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *