అమెజాన్ బ్లూ మూన్‌: చంద్రుడి మీదికి మనుషులు, ఉపగ్రహాలు.. అక్కడే అంతరిక్ష కాలనీలుభవిష్యత్తులో చంద్రుని మీద ప్రజలకు, జంతువులకు, మొక్కల పెంపకానికి అనుకూలంగా ఉండే అంతరిక్ష కాలనీల నమూనా చిత్రాలను కూడా ఆయన ప్రదర్శించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *