అమెరికాలో తప్పిన భారీ విమాన ప్రమాదంతుపాను సమయంలో ఫ్లోరిడాలో ఓ బోయింగ్ విమానం పైలట్ ల్యాండింగ్‌కు ప్రయత్నించడంతో శుక్రవారం రాత్రి ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అప్పటికి విమానంలో 143 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *