అమ్మానాన్న విడిపోయారు.. అందుకే అమ్మకు రెండో పెళ్లి..: సాయి ధరమ్ తేజ్చిత్రలహరితో హిట్ కొట్టిన సాయితేజ్ తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఎవరికీ పెద్దగా తెలియని విషయాలను బయటపెట్టాడు. అమ్మానాన్న విడాకులు తీసుకోవడానికి కారణాలేంటో చెప్పాడు. అమ్మ రెండో పెళ్లి చేసుకుందని తెలిపాడు.చిత్రలహరితో హిట్ కొట్టిన సాయితేజ్ తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఎవరికీ పెద్దగా తెలియని విషయాలను బయటపెట్టాడు. అమ్మానాన్న విడాకులు తీసుకోవడానికి కారణాలేంటో చెప్పాడు. అమ్మ రెండో పెళ్లి చేసుకుందని తెలిపాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *