అమ్మ కళ్లలో నీళ్లు చూసేవాడిని: విజయ్ దేవరకొండ‘డియర్ కామ్రేడ్’ నుంచి తాజాగా విడుదలైన ‘కడలల్లే’ పాటకు సంబంధించి విజయ్ దేవరకొండ చేసిన ట్వీట్ ఒకటి ఆసక్తికరంగా ఉంది. విజయ్ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ‘డియర్ కామ్రేడ్’ నుంచి తాజాగా విడుదలైన ‘కడలల్లే’ పాటకు సంబంధించి విజయ్ దేవరకొండ చేసిన ట్వీట్ ఒకటి ఆసక్తికరంగా ఉంది. విజయ్ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *