అమ్మ బాధ చూడలేక షేక్‌తో పెళ్లికి సిద్ధమై.. పాతబస్తీ కూతురి కన్నీటి గాథమంచి జీవితం ఉంటుందని ఆశపెట్టి పాతబస్తీ బాలికల గొంతు కోస్తున్న మధ్యవర్తులు. తమ కంటే నాలుగు, ఐదింతలు వయసున్న వృద్ధ షేక్‌లతో నిఖా. బ్రోకర్లలో మహిళలు కూడా.. మైనార్టీ పేదల కన్నీటి గాథకు సజీవ సాక్ష్యం..మంచి జీవితం ఉంటుందని ఆశపెట్టి పాతబస్తీ బాలికల గొంతు కోస్తున్న మధ్యవర్తులు. తమ కంటే నాలుగు, ఐదింతలు వయసున్న వృద్ధ షేక్‌లతో నిఖా. బ్రోకర్లలో మహిళలు కూడా.. మైనార్టీ పేదల కన్నీటి గాథకు సజీవ సాక్ష్యం..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *