అయితే ఇరవైల్లో లేకుంటే యాభైల్లోఇరవైల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మనుషులు క్రియేటివిటీపరంగా అత్యుత్తమ దశను మొదటి సారి చవిచూస్తారని ఓహియో స్టేట్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకుల అధ్యయనంలో తేలింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *