అయోధ్య కేసు: మధ్యవర్తుల కమిటీకి ఆగస్ట్ 15 వరకూ గడువు పెంచిన సుప్రీం కోర్టుత్రిసభ్య కమిటీ కోరినట్లుగా అయోధ్య వివాదంలో సామరస్యంతో కూడిన పరిష్కారాన్ని కనుగొనేందుకు గడువు పెంచడానికి అంగీకరిస్తున్నట్లు సుప్రీం కోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తెలిపింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *