అయోధ్య వివాదం.. సుప్రీం కీలక నిర్ణయంఅయోధ్యలోని రామమందిరం-బాబ్రీ మసీదు వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు నియమించిన మధ్యవర్తిత్వ కమిటీ నాలుగు రోజుల కిందటే నివేదికను సమర్పించగా, శుక్రవారం విచారణకు వచ్చింది.అయోధ్యలోని రామమందిరం-బాబ్రీ మసీదు వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు నియమించిన మధ్యవర్తిత్వ కమిటీ నాలుగు రోజుల కిందటే నివేదికను సమర్పించగా, శుక్రవారం విచారణకు వచ్చింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *