'అరబ్బు షేక్‌లకు అసిస్టెంట్‌ అన్నారు.. 300 గొర్రెలకు కాపలా పెట్టారు' – ప్రెస్ రివ్యూ‘కేటీఆర్‌ అన్నా నీ కాల్మొక్త.. జెర ఇంటికి పంపించుండ్రి అన్నా..’ అంటూ సౌదీలో ఏజెంట్ మోసంతో నరకయాతన పడుతున్న సమీర్ కన్నీరు పెట్టారు. తనను ఆదుకోవాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *