‘అర్జున్ సురవరం’ బ్యాంగ్ బ్యాంగ్.. దొరికావంటే నీ లైఫ్ అంతే!మార్చి 29న విడుదల కావాల్సిన ‘అర్జున సురవరం’ అనుకోని కారణాలతో వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. మొత్తానికి మే 1న విడుదల తేదీని ఖరారు చేశారు. కానీ, అదీ కుదరలేదు.మార్చి 29న విడుదల కావాల్సిన ‘అర్జున సురవరం’ అనుకోని కారణాలతో వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. మొత్తానికి మే 1న విడుదల తేదీని ఖరారు చేశారు. కానీ, అదీ కుదరలేదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *