అలీ సోదరుడి ‘డేంజర్ లవ్ స్టోరీ’లో ఊహించని మలుపులుఖయ్యూం (అలీ తమ్ముడు), మధులగ్నదాస్, గౌరవ్, అథియా జంటలుగా శేఖర్ చంద్ర దర్శకత్వంలో లక్ష్మీకనక వర్షిణి క్రియేషన్స్ పతాకంపై అవధూత గోపాలరావు నిర్మించిన ‘డేంజర్ లవ్ స్టోరీ’ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఖయ్యూం (అలీ తమ్ముడు), మధులగ్నదాస్, గౌరవ్, అథియా జంటలుగా శేఖర్ చంద్ర దర్శకత్వంలో లక్ష్మీకనక వర్షిణి క్రియేషన్స్ పతాకంపై అవధూత గోపాలరావు నిర్మించిన ‘డేంజర్ లవ్ స్టోరీ’ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *