అల్లు శిరీష్ ‘ABCD’ సెన్సార్ పూర్తి.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే!‘అమెరిక్‌ బోర్న్‌ కన్‌ఫ్యూజ్డ్‌ దేశి’ ట్యాగ్‌ లైన్‌‌తో ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందించిన ఈ చిత్రం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌లో భాగంగా ఈ సెన్సార్ కార్య‌క్ర‌మాల్ని పూర్తి చేసుకుని క్లీన్ `యు` స‌ర్టిఫికేట్ పొందింది. ‘అమెరిక్‌ బోర్న్‌ కన్‌ఫ్యూజ్డ్‌ దేశి’ ట్యాగ్‌ లైన్‌‌తో ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందించిన ఈ చిత్రం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌లో భాగంగా ఈ సెన్సార్ కార్య‌క్ర‌మాల్ని పూర్తి చేసుకుని క్లీన్ `యు` స‌ర్టిఫికేట్ పొందింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *