అల్లూరి సీతారామరాజుగా సూపర్ స్టార్.. గుండెల్ని రగిలించే డైలాగులు1974 మే 1న విడుదలైన ‘అల్లూరి సీతారామరాజు’ చిత్రం ప్రభంజనం సృష్టించింది. అల్లూరి సీతారామరాజు అంటే ఇలానే ఉంటాడేమో అని కృష్ణని చూసి అందరూ అనుకున్నారు. అంతగా ఆ పాత్రలో నటశేఖరుడు ఇమిడిపోయారు.1974 మే 1న విడుదలైన ‘అల్లూరి సీతారామరాజు’ చిత్రం ప్రభంజనం సృష్టించింది. అల్లూరి సీతారామరాజు అంటే ఇలానే ఉంటాడేమో అని కృష్ణని చూసి అందరూ అనుకున్నారు. అంతగా ఆ పాత్రలో నటశేఖరుడు ఇమిడిపోయారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *