అవేంజర్స్: ఎండ్ గేమ్ ఫస్ట్ రివ్యూ.. బాక్సాఫీస్ సునామీనే; అడ్వాన్స్ బుకింగ్‌లు కళ్లు చెదిరేలా!ప్రపంచం మొత్తం అవేంజర్స్ ఫీవర్‌తో ఊగిపోతోంది. ఈ చిత్రం భారత్, అమెరికా, కెనడాల్లో శుక్రవారం విడుదలవుతోంది. అవేంజర్స్ మార్వెలస్ అని తరణ్ ఆదర్శ్ ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చేశారు.ప్రపంచం మొత్తం అవేంజర్స్ ఫీవర్‌తో ఊగిపోతోంది. ఈ చిత్రం భారత్, అమెరికా, కెనడాల్లో శుక్రవారం విడుదలవుతోంది. అవేంజర్స్ మార్వెలస్ అని తరణ్ ఆదర్శ్ ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *