అసలే శ్రీరెడ్డి ఆపై కల్లు తాగి.. అన్నీ వదిలేసి రచ్చఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదంతో ఎవరొకర్ని కెలకడమే కాదు.. అప్పుడప్పుడూ హాట్ హాట్ పోజులతో సోషల్ మీడియాని హీటెక్కిస్తూ 6 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్‌ని రాబట్టి ఫేస్ బుక్‌లో పించ్ హిట్టర్‌లా మారిన శ్రీరెడ్డి మరోసారి రచ్చ చేసింది. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదంతో ఎవరొకర్ని కెలకడమే కాదు.. అప్పుడప్పుడూ హాట్ హాట్ పోజులతో సోషల్ మీడియాని హీటెక్కిస్తూ 6 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్‌ని రాబట్టి ఫేస్ బుక్‌లో పించ్ హిట్టర్‌లా మారిన శ్రీరెడ్డి మరోసారి రచ్చ చేసింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *