ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోంది? :అభిప్రాయంముఖ్యమంత్రి, చీఫ్ సెక్రటరీ, ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి (సీఈఓ)ల మధ్య రోజూ ప్రసార మాధ్యమాల్లో వినిపిస్తున్నసంవాదానికి కారణాలేంటీ?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *