ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 'లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్' సినిమా విడుదలపై హైకోర్టు స్టేసినిమా కాపీని తమ ఛాంబర్‌కు తీసుకువస్తే, ఇరుపక్షాల న్యాయవాదుల సమక్షంలో సినిమా చూస్తామని, ఆ తర్వాతే విడుదల గురించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని న్యాయమూర్తి తెలిపారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *