ఆంధ్రప్రదేశ్‌‌: హామీలు ఎక్కువ… ఆదాయం తక్కువ- ప్రెస్ రివ్యూగతేడాది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయం రూ.60 వేల కోట్లు. ఇందులో రూ.54 వేల కోట్లు ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లు, సామాజిక పింఛన్లకే ఖర్చయిపోయాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *