ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి పోటీ చేస్తున్న తెలంగాణ మాజీ ఎమ్మెల్యే”నా నియోజకవర్గం ఎక్కువ శాతం ఏపీలోకి వెళ్లిపోయింది. ఇక్కడి ప్రజాసమస్యలను లేవనెత్తేందుకు 2014లో తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభకు వెళ్లాలనుకున్నా’’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *