ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలు 2019: ఇందిరాగాంధీని కాంగ్రెస్ నుంచి బహిష్కరించిన ఆంధ్ర లీడర్ఇందిర పార్టీని చీల్చడంతో ఆమెను బహిష్కరించారు. ఆ తరువాత ఆమె కొత్త పార్టీ పెట్టాక దానికి గుర్తు విషయంలో గందరగోళాన్ని పరిష్కరించింది.. పార్టీ ఆఫీసుకు ఇల్లిచ్చింది కూడా మరో ఇద్దరు తెలుగు నేతలే.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *