‘ఆమెతో సెక్స్ అంటే ఓ కొట్లాట… ఆమె ఒంటి మీది దుస్తులన్నీ చింపేసేవాడ్ని’డెమాక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో లైంగిక హింస పెచ్చుమీరిపోయింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించటానికి ఆ దేశంలో ఒక సరికొత్త ఉద్యమం మొదలైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *