ఆయనతో ముద్దు, ఈయనతో డేటింగ్ ఒకే: తమన్నాఇటీవల ఓ ఇంగ్లిష్ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ‘డేటింగ్‌కి వెళ్లే అవకాశం వస్తే ఎవరితో వెళ్తారు?’ అని అడిగిన ప్రశ్నకు తమన్నా తడుముకోకుండా ఠక్కున సమాధానం చెప్పింది.ఇటీవల ఓ ఇంగ్లిష్ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ‘డేటింగ్‌కి వెళ్లే అవకాశం వస్తే ఎవరితో వెళ్తారు?’ అని అడిగిన ప్రశ్నకు తమన్నా తడుముకోకుండా ఠక్కున సమాధానం చెప్పింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *