ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కింద పుట్టిన తొలి చిన్నారి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది?ప్రస్తుతం కరిష్మా ఆరోగ్యం బాగా లేదు. గత 15 రోజుల్లో 2 కిలోల బరువు తగ్గింది. ఆమె చికిత్స కోసం తల్లిదండ్రులు ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *