ఆయేషా మీరా కేసులో సీబీఐ విచారణ వేగవంతంమీరా హత్య కేసుకు సంబంధించి ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్‌ను సీబీఐ అధికారులు ప్రత్యేకంగా విచారించారు. ఆమె విద్యార్థిగా ఉన్న సమయంలోనే సత్యంబాబుపై దాడి జరిగింది. చదువు పూర్తయ్యాక ఆమె హోంగార్డుగా పనిచేసి.. తర్వాత కానిస్టేబుల్‌గా ఎంపికైంది.మీరా హత్య కేసుకు సంబంధించి ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్‌ను సీబీఐ అధికారులు ప్రత్యేకంగా విచారించారు. ఆమె విద్యార్థిగా ఉన్న సమయంలోనే సత్యంబాబుపై దాడి జరిగింది. చదువు పూర్తయ్యాక ఆమె హోంగార్డుగా పనిచేసి.. తర్వాత కానిస్టేబుల్‌గా ఎంపికైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *