ఆరేళ్లుగా కూతురిపై అత్యాచారం.. రెండుసార్లు అబార్షన్కామంతో కళ్లు మూసుకుపోయిన ఓ కామాంధుడు.. కూతురిపై ఆరేళ్లుగా అత్యాచారానికి ఒడిగడుతున్నాడు. రెండుసార్లు అబార్షన్ చేయించగా.. రెండు నెలల క్రితం ఓ బిడ్డకు ఆ యువతి జన్మనిచ్చింది.కామంతో కళ్లు మూసుకుపోయిన ఓ కామాంధుడు.. కూతురిపై ఆరేళ్లుగా అత్యాచారానికి ఒడిగడుతున్నాడు. రెండుసార్లు అబార్షన్ చేయించగా.. రెండు నెలల క్రితం ఓ బిడ్డకు ఆ యువతి జన్మనిచ్చింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *