ఆర్టీసీ బస్సును వెంటాడిన గజరాజు.. డ్రైవర్ చాకచక్యంఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికులకు చెమటలు పట్టించిన గజరాజు. ఘాట్‌ రోడ్డులో బస్సును వెంబడించిన ఏనుగు. బస్సు డ్రైవర్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించడంతో తప్పిన పెద్ద ముప్పు. ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికులకు చెమటలు పట్టించిన గజరాజు. ఘాట్‌ రోడ్డులో బస్సును వెంబడించిన ఏనుగు. బస్సు డ్రైవర్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించడంతో తప్పిన పెద్ద ముప్పు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *