ఆ కాల్పులకు ప్రతీకారంగానే శ్రీలంక పేలుళ్లు.. 320కి చేరిన మృతులున్యూజిలాండ్ మసీదుల్లో శ్వేతజాతీయుడు కాల్పుల ఘటనకు బదులుగానే శ్రీలంకలో ఐసిస్ ఉగ్రవాదులు మారణహోమం జరిపినట్లు శ్రీలంక రక్షణ మంత్రి తెలిపారు. పార్లమెంట్‌లో వివరణ ఇచ్చారు. న్యూజిలాండ్ మసీదుల్లో శ్వేతజాతీయుడు కాల్పుల ఘటనకు బదులుగానే శ్రీలంకలో ఐసిస్ ఉగ్రవాదులు మారణహోమం జరిపినట్లు శ్రీలంక రక్షణ మంత్రి తెలిపారు. పార్లమెంట్‌లో వివరణ ఇచ్చారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *