ఆ టాపిక్ టచ్ చేయకుండా.. ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలపై చంద్రబాబు స్పందనతెలంగాణ ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించారు. విద్యార్థుల బలవన్మరణాలు కలచి వేశాయన్నారు. వివాదాస్పదమైన ఆ అంశాన్ని మాత్రం టచ్ చేయలేదు.తెలంగాణ ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించారు. విద్యార్థుల బలవన్మరణాలు కలచి వేశాయన్నారు. వివాదాస్పదమైన ఆ అంశాన్ని మాత్రం టచ్ చేయలేదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *