ఆ వార్త విని తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాను: ఎన్టీఆర్కృష్ణా జిల్లా ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘం ప్రతినిధి, తన ఆప్తుడు జయదేవ్ చనిపోయారన్న వార్త విని ఎన్టీఆర్ తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారు. ఈ మేరకు జయదేవ్‌ను గుర్తుచేసుకుంటూ ఫేస్‌బుక్‌లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.కృష్ణా జిల్లా ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘం ప్రతినిధి, తన ఆప్తుడు జయదేవ్ చనిపోయారన్న వార్త విని ఎన్టీఆర్ తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారు. ఈ మేరకు జయదేవ్‌ను గుర్తుచేసుకుంటూ ఫేస్‌బుక్‌లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *