ఇంటర్ ఫలితాలు: భగ్గుమన్న నిరసనలు.. కోదండరాం గృహ నిర్బంధంపోలీసులతో కలిసి ప్రభుత్వం ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా ఇంటర్‌ బోర్డు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించి తీరుతామని కోదండరాం హెచ్చరించారు. ఉద్యమ తీవ్రతను సహించలేని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అరెస్టుల పర్వాన్ని మొదలుపెట్టిందని ధ్వజమెత్తారు. పోలీసులతో కలిసి ప్రభుత్వం ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా ఇంటర్‌ బోర్డు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించి తీరుతామని కోదండరాం హెచ్చరించారు. ఉద్యమ తీవ్రతను సహించలేని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అరెస్టుల పర్వాన్ని మొదలుపెట్టిందని ధ్వజమెత్తారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *