ఇంటర్ ఫలితాల చిచ్చు.. నేలరాలిన మరో విద్యాకుసుమం, 19కి చేరిన ఆత్మహత్యలుతెలంగాణలో ఆగని ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు. నారాయణ్‌పేట్ జిల్లా ధన్వాడలో ఒంటిపై కిరోసిన్ పోసుకొని నిప్పంటించుకున్న విద్యార్థిని. అక్కడికక్కడే దుర్మరణం.తెలంగాణలో ఆగని ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు. నారాయణ్‌పేట్ జిల్లా ధన్వాడలో ఒంటిపై కిరోసిన్ పోసుకొని నిప్పంటించుకున్న విద్యార్థిని. అక్కడికక్కడే దుర్మరణం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *