ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు.. వీహెచ్ కంటతడికేసీఆర్ స్వాముల వైపే కాదు.. ఓట్లేసిన జనాల వైపూ చూడాలన్నారు హనుమంతరావు. ఆత్మహత్య చేసకున్న ఓ ఇంటర్ విద్యార్థి తల్లిని చూస్తే తనకు చాలా బాధగా ఉందని.. నష్టపరిహారంతో తన బిడ్డ వెనక్కు రాడంటూ ఆమె కంటతడి పెట్టుకోవడం చూసి తట్టుకోలేకపోయానన్నారు.కేసీఆర్ స్వాముల వైపే కాదు.. ఓట్లేసిన జనాల వైపూ చూడాలన్నారు హనుమంతరావు. ఆత్మహత్య చేసకున్న ఓ ఇంటర్ విద్యార్థి తల్లిని చూస్తే తనకు చాలా బాధగా ఉందని.. నష్టపరిహారంతో తన బిడ్డ వెనక్కు రాడంటూ ఆమె కంటతడి పెట్టుకోవడం చూసి తట్టుకోలేకపోయానన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *