ఇంటి ముందు నిద్రిస్తున్న కవల చిన్నారులను చిదిమేసిన ట్రాక్టర్చెట్టు కింద చల్లగా సేదతీరుతున్న కవల చిన్నారులను ట్రాక్టర్ చిదిమేసింది. కరీంనగర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనలో బాలిక అక్కడిక్కడే మరణించగా.. బాలుడు ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నాడు. చెట్టు కింద చల్లగా సేదతీరుతున్న కవల చిన్నారులను ట్రాక్టర్ చిదిమేసింది. కరీంనగర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనలో బాలిక అక్కడిక్కడే మరణించగా.. బాలుడు ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *