ఇండియన్ ఆర్మీ చరిత్రలో తొలిసారి.. మహిళా జవాన్ల రిక్రూట్‌మెంట్‌కు నోటిఫికేషన్ఇండియన్ ఆర్మీ చరిత్రలో తొలిసారి మహిళా జవాన్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. జూన్ 8 వరకు అర్హులైన వారు ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇండియన్ ఆర్మీ చరిత్రలో తొలిసారి మహిళా జవాన్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. జూన్ 8 వరకు అర్హులైన వారు ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *