ఇండోనేషియా: బ్యాలట్ పేపర్ ఓట్లు లెక్కిస్తూ 272 మంది ఎన్నికల సిబ్బంది మృతిఇండొనేషియాలో తొలిసారిగా అధ్యక్ష ఎన్నికలతోపాటు పార్లమెంటు, స్థానిక సంస్థలన్నింటికీ ఒకేసారి ఎన్నికలు జరిగాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *